Välkommen till en hemsida om Navigationsstöd och Elsystem i fritidsbåt

Utförd i ett nytt program för skapande av hemsidor och överförd från ett program som inte utvecklades vidare. Många funktioner hade upphört.
VÄLKOMMEN TILL HEMSIDAN MED AMBITIONEN ATT GE GRUNDLÄGGANDE INFORMATION OM OCH ATT DELGE VISS ERFARENHET AV MODERNT NAVIGATIONSSTÖD SAMT OM HUR ELFÖRSÖRJNINGEN BÖR ANORDNAS FÖR ATT TÄCKA BEHOVET I EN MODERN FRITIDSBÅT. GPS-SYSTEMET GPS - Global Postitioning System Amerikanska militärens satellitbaserade navigationssystem. Störningen i GPS-systemet - SA-störningen togs bort den 2 maj 2000. GLONASS är ett ryskt militärt navigationssystem. Galileo är ett europeiskt civilt satellitsystem under utveckling. WAAS betyder Wide Area Augmentation System som ger bättre noggrannhet i NordAmerika. EGNOS -European Geostationary Navigation Overlay Service - Innebär att 3 geostationära satelliter och ett nätverk av markstationer sänder en signal som förbättrar GPS-positioonen till inom 1,5 meter. GNSS - Global Navigation Sattelite Service - är en globalt satellitbaserad navigationstjänst som började med GPS- och GLONASS-systemen. Numera får man räkna in övriga system i GNSS. Generellt bör sattelit-baserad navigation benämnas GNSS i stället för GPS. MSAS - Multi-functional Satellite Augmentation System (MSAS) is a Japanese SBAS (Satellite Based Augmentation System), i.e. a satellite navigation system which supports differential GPS (DGPS) designed to supplement the GPS system by reporting (then improving) on the reliability and accuracy of those signals. Tests had been accomplished successfully, MSAS for aviation use was commissioned on September 27, 2007. A similar service is provided in North America by Wide Area Augmentation System (WAAS), and in Europe by European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS). Through the use of these Augmentation Systems an individual GPS receiver is able to correct its own position, offering a much greater accuracy. Typically GPS signal accuracy is improved from some 20 meters to approximately 1.5–2 meters in both the horizontal and vertical dimensions.[1] Se vidare på Wikipediaartikel - Länk - Denna artikel tar upp flera andra satellitnavigeringssystem. AIS - Automatic Identification System Fartyg utrustade med AIS-transponder sänder signaler på 2 VHF-frekvenser. Dessa omvandlas - enligt NMEA 0183 - till signaler som tolkas av dator eller plotter och visas i det elektroniska sjökortet som en fartygssymbol med fartygsnamn, kurs m fl uppgifter. ELTEKNIK Ström; I - A (ampere), Spänning; U - V (volt), Motstånd; R -Ω (Ohm), Effekt; P - W (watt), Energi; E - Wh (wattimmar), Batterikapacitet; B - Ah (strömtimmar), Spänningsfall; ΔU - V (volt), Beräkningar med Ohm’s lag för likspänning; Beräkning av effekt och effektförlust vid likspänning; Begreppet verkningsgrad; Något om beräkningar vid 1-fas växel-spänning; BATTERIER Blybatterier - kategori VLA, VRLA, SLA - alla med undertyper. Vad betyder AGM och GEL? Vad har blybatterityperna för egenskaper? Hur benämnes olika batterityper på marknaden? Hur väljer man batterityp med hänsyn till batteriets uppgift? Vad kostar batterier? Hur laddas batterier bäst? Hur mäter man spänning och strömstyrka under laddning respektive och under belastning? Hur gammalt blir ett batteri och vad händer med kapaciteten? Hur fungerar ett underspänningsskydd? ELEKTRISK MÄTTEKNIK Hur mäter man spänning och strömstyrka under laddning respektive och under belastning? Vad är shuntkoppling? Fast installerade mätinstrument ger kontinuerligt besked om laddnings- och belastningsläge. Visar instrumenten rätt? Kontrollmät gärna med en digital multimeter av bra kvalitet. Ett sådant instrument är användbart för mätning på både lik- och växelspänningsinstallationer. SOLCELLER Ett bra komplement till generator och laddningsaggregat är en eller flera solcells-paneler med laddningsregulator/er. För segelbåten erhålles härvid laddning då motorn ej är igång. För både segel- och motorbåt sker laddning då båten ej används. Även vintertid sker laddning under genomskinliga presänningar. BELYSNING Sensommaren bjuder på många mysiga men mörka kvällar i naturhamnen. Allmänljus och läslampor användes flitigt. Trots solceller kan det vara anledning att spara på beslysningsströmmen. LED-lampor är alldeles utmärkta och finns numera till många olika armaturer - även äldre. Du finner detaljer under de olika menyerna överst. Saknar du något går det bra att sända e- post.
Det är en konst att alltid veta var man är när man färdas i sin fritidsbåt! Man visste var man var!
NAVIGATIONSSTÖD OCH ELSYSTEM I FRITIDSBÅTAR
OBS! Viktigt om sjökort per 21 februari 2019. Under menyn GPS, AIS, Radar avsnittet Sjökort. o Och vidare under Solteknik och Hydrographica.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OBS!, OBS! Hemsidan uppdateras löpande. Tag för vana att titta på avdelningen UPPDATERINGAR under menyn Navigationsstöd. Det kommer nytt då och då. Gäller även från 30 jan. 2022 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
besöksräknare
räknare